Nyt medlem

Grundejerforeningen Brudegården er hjemmehørende i Stavnsholt, Furesø kommune. Foreningens medlemmer bor på Brudedalen, Brudevænget, Vejgårdsvænget, Syrenvænget, Fyrrevænget, Birkevænget og Klintedalen. Disse veje ligger omkring vort smukke fællesareal. Fem af vejene er offentlige og to, Brudevænget og Vejgårdsvænget, er private.

Uanset om vejene er offentlige eller private, er grundejerne pålagt særlige pligter med hensyn til vedligeholdelse og snerydning. Læs nærmere herom under ”Ordensregler”.

Hjemmesiden er under udarbejdelse. I første omgang har vi valgt at lægge vedtægter, referater, regnskaber, kontaktpersoner, praktiske forhold og links ind. Men tanken er, at hjemmesiden løbende opdateres, og at medlemmerne skal kunne orienteres elektronisk om relevante opdateringer. Send derfor oplysning om:

Navn

Adresse

Email

 

via linket "Kontakt" nederst